Ordinace Jeseniova

  • Smluvní dohody jsou uzavřeny s pojišťovnami: 111, 207, 211, 201, a 205
  • Vzhledem k mým vazbám na přední pražské gynekologické kliniky není problém zajistit i případnou další hospitalizaci či porod dle přání a dohody s pacientkou.
  • Systém objednávání pacientek by měl minimalizovat následnou čekací dobu
  • Na částečný úvazek také provádím ultrazvuková vyšetření na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Motol.
  • Zástup v případě nemoci lékaře, akutní případy ošetří MUDr. Galambošová , gyn. ordinace Líbeznice , Na chrupavce 422 , tel : 283 850 141 nebo 721 933 253 Bus Veolia z Holešovic / 10 min/ , nebo bus 348, 345, 368 z Ládví nebo pohotovost nemocnice.
  • telefonický kontakt : 222 582 582 nebo 774 330 033

Letní dovolená 2017: 3.7.- 7.7., 24.7. - 11.8., 18.8., 25.8.2017

Zástup :
24.7. - 11.8.2017: MUDr. Veronika Galambošová , GYNEMA s.r.o. Na Chrupavce 422, Líbeznice, tel.: 283 850 141 nebo 721 933 253, NUTNO SE PŘEDEM TELEFONICKY DOHODNOUT!