Ordinace Jeseniova

  • Smluvní dohody jsou uzavřeny s pojišťovnami: 111, 207, 211, 201, a 205
  • Vzhledem k mým vazbám na přední pražské gynekologické kliniky není problém zajistit i případnou další hospitalizaci či porod dle přání a dohody s pacientkou.
  • Systém objednávání pacientek by měl minimalizovat následnou čekací dobu
  • Na částečný úvazek také provádím ultrazvuková vyšetření na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Motol.
  • Dne 21.9.2018 pátek - dovolená.